Tack vare Mats Annell och Gunnar Ekermo har föreningen fått tag på filmat material som dokumenterar byggandet av Annebergs Skola. Filmen, som är i två delar, hittar du här: https://www.solbergahembygd.se/bildarkiv/filmer/byggnationen-av-annebergs-skola/

Share

Lyssna på ett intressant samtal om bygden kring Hults Södergård, inspelat av Lennart Grahm, delvis i smyg kring 1960. Samtalet och en transkribering hittar du här.

Share

En ny intressant artikel av Börje Svanberg är publicerad – den behandlar hur samhällets utveckling speciellt inom kultur finansierades, men även hur grundläggande social trygghet tillhandahölls. Läs här: http://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/annebergs-arbetares-besparingsfond-1881-1978/

Share