News

Ett samtal i Hult ca 1960

Lyssna på ett intressant samtal om bygden kring Hults Södergård, inspelat av Lennart Grahm, delvis i smyg kring 1960. Samtalet och en transkribering hittar du här.

Share
Read the full news article

Inställt årsmöte

Onsdagens årsmöte är inställt pga rådande situation med coronaviruset. Vi kommer att se över situationen och fatta nytt beslut om hur vi ska göra om två veckor.

Share
Read the full news article

Pensionat Annebergsgården

Nu finns ytterligare en artikel signerad Börje Svanberg publicerad, och denna gång handlar den om tiden då Annebergsgården var pensionat. Läs mer här

Share
Read the full news article

Så var det en gång 1935 – 1955 del 3

Nu finns den avslutande tredje delen av Börje Svanbergs artikel om uppväxen i Anneberg publicerad, ni hittar den här: http://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/sa-var-det-en-gang-1935-1955-del-3/

Share
Read the full news article

Så var det en gång 1935 – 1955 del 2

Nu finns den andra intressanta delen av Börje Svanbergs artikel publicerad, ni hittar den här:http://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/sa-var-det-en-gang-1935-1955-del-2/

Share
Read the full news article

Så var det en gång 1935-1955

Hur var det att växa upp i Anneberg i skuggan av andra världskriget? Var gick man i skola? Har det kommit flyktingar till Anneberg även tidigare? Läs om Börje Svanbergs uppväxt, skildrad på ett personligt sätt i denna text tillägnad …

Så var det en gång 1935-1955 Läs mer »

Share
Read the full news article

Annebergs arbetares besparingsfond

En ny intressant artikel av Börje Svanberg är publicerad – den behandlar hur samhällets utveckling speciellt inom kultur finansierades, men även hur grundläggande social trygghet tillhandahölls. Läs här: http://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/annebergs-arbetares-besparingsfond-1881-1978/

Share
Read the full news article

Något om idrotten i Anneberg

Nu har vi publicerat ytterligare ett av Börje Svanbergs alster – en genomgång av idrotten i Anneberg under ett halsekel. Artikeln hittar ni här

Share
Read the full news article

Fredagsbilden v.44

Nu finns vecka 44:s fredagsbild publicerad på facebook, ni hittar den här!

Share
Read the full news article

Nya artiklar om Anneberg av Börje Svanberg

Hembygdsföreningen har av Mikael Svanberg, filosofie doktor och universitetslektor, fått en mängd material som vi nu väljer att pö om pö publicera delar av. Fokus för det publicerade materialet ligger på Annebergs 1900-talshistoria, och artiklarna är sammanställda och författade av …

Nya artiklar om Anneberg av Börje Svanberg Läs mer »

Share
Read the full news article