Styrelsen

Ordförande: Herman Södergren
Vice Ordförande: Marcus Brodd
Sekreterare: Mona Antonsson
Kassör: IngaLill Gustafsson
Ledamöter: Ingemar Gustafsson
Åsa Friman
Simon Södergren
Madeleine Karlsson
Sven-Åke Axelsson
Suppleanter: Robin Björk
Mattias Bardh
Share