Smedjan i Ormaryds By

Äldre timrad bysmedja med torvtak i Ormaryds by, har under en lång följd av år vårdats av Hembygdsföreningen.

Då smedjan ligger på privat mark och föreningen av denna anledning inte kan söka bidrag för de reparationer som behöver göras har föreningen 2012 överlämnat ansvaret för smedjan till ägaren.

Share