Vad fanns var i Smålands Anneberg?

Av Börje Svanberg

De flesta av de affärer och serviceställen som nämns under rubriken ”Rikt serviceutbud” i uppsatsen ”Smålands Anneberg 1925-1955” är nu borta. Med hjälp av dagens gatuadresser skall jag försöka beskriva var de fanns.

Speceriaffärer

Konsum: Den första affären fanns i fastigheten Dalgatan 1. Snart byggdes en modern affär vid Solbergavägen 6. I källarvåningen fanns en tid ett mejeri. I affären fanns det mesta från charkuteri till kläder. Där fanns en bensinpump med ”Shell-snäckan”. Idag är Lennarts Vapen i lokalen.
Carlweitz, senare Wassbergs spegeriäffär. Dalgatan 5. Förutom specerier fanns medicinlåda från apotek samt försäljning av Penninglotter. Där fanns också en avdelning med järn- och byggvaror.
Axel Malmbergs speceriaffär: Solbergavägen 7. Axel hade tidigare arbetat som biträde i Källbergs speceriaffär och tillhört styrelsen för Konsum innan han startade eget.

Charkuteriaffärer

Anderssons Chark fanns i vänstra delen av Danielsgatan 18.
Malmbergs Chark fanns till en början vid Danielsgatans norra del och flyttade senare till Dalgatan 8.

Bagerier och caféer

Tidvis fanns tre caféer med konditori. Ett var på Danielsgatan 1, med strategiskt läge vid Torget, ett på Eksjövägen 2. I den sistnämnda fastigheten hade tidigare funnits en ekiperingsaffär, som drevs av en Sander (som kallades ”jude”). Det tredje caféet fanns en tid i Dalgatan 7.

Damekiperingar

Augusta Anderssons Manufakturaffär, Dalgatan 3, sålde tyger och sytillbehör. Augusta Andersson var sömmerska.
Ellen Johanssons modeaffär, fanns i högra delen av Danielsgatan 18. I dagligt tal kallad ”Modistens”. Damhattar som specialitet.

Herrekiperingar

Skrädderi fanns från 1920-talet på flera ställen i samhället, bland annat i Danielsgatan 18 och i Villa Alberti där servicehuset Björkliden är byggt samt i Pilabogatan 7.
Tage Göranssons Beklädnadsaffär, Ormaryds-vägen 24 i källarplanet från andra halvan av 1940-talet in på 1950talet.

Skor

Bloms skoaffär fanns först i kombination med skomakeri i Upphemsvägen 6 och senare i Eksjövägen 1.

Kiosker

John Bergs kiosk, Solbergavägen 5. Lennarts Rör finns där idag i tillbyggd lokal. John Berg sålde traditionella kioskvaror och hade samhällets enda tipsinlämning. Där fick man också köpa biljetter till badhuset.
Viktoria Karlssons kiosk, senare övertagen av Tage Göransson. Låg där hyreshuset Solbergavägen 1 är byggt. Traditionella kioskvaror som man fick handla genom en
lucka. Enda ställe där man kunde handla på Skyltsöndagen.

Cykel- och Sport

David H Frimans Cykel & Sport, Eksjövägen 1. Sålde och reparerade cyklar, försäljning av sportartiklar. Bensinmack Caltex. En tid också radioapparater.
Otto Gustavssons cykelverkstad, Smedjegatan 3. Sålde och reparerade cyklar. Fullt utrustad smedja.

Frisörer

Herrfrisering drevs av Bertil Ekeroth i Solbergavägen 7 vägg i vägg med pappershandeln Desons.
Damfrisering: Den allra första fanns i Dalgatan l, som drevs av Olga Back och därefter i Dalgatan 4, som nu är riven.

Övrigt

Källbergs diversehandel fanns på 1920-talet i uthuset till Pilabogatan 8. Bland annat såldes här ”rysk bensin”.
Mejeri, Mejerigatan 3, nuvarande ABC-samfund. Hit körde traktens bönder sin mjölk och här kunde man köpa olika mjölkprodukter.

Fisk har sålts från dragkärra och bil. Mälaren Hillve Olsson hade en tid fiskaffär i källaren till sitt hus. Det låg i sluttningen från Järnvägsgatan ner mot samhället. Äldre kallar den Ingenjörabacken och yngre Lundbergabacken. Före rivningen fanns en tid speceriaffär där som drevs av en Lundberg som filial till hans butik i Flisby.

Handelsträdgård fanns på det öppna fältet vid Ormarydsvägen. Den anlades i anslutning till Villaparken vid Pilabo damm och drevs av två generationer Winqvist. Fram till nedläggningen var Folke Schultz arrendator.

Telegrafstationen fanns på Danielsgatan 10.

Pappershandeln Deson fanns i Solbergavägen 7. (Namnet kom av delägarna Stig Delavaux och Bertil Ekeroth).

Bröderna Strömbergs trätoffeltillverkning fanns på Dalgatan 16.

Delavaux mekaniska verkstad startade i en smedja som låg där Rosenlundsgatan 3 är byggt. När järnvägen lagts ner flyttade den till lokstallarna, som låg där husen Järnvägsgatan 22-24 är byggda. Verkstadens kontor låg snett över gatan i uthusen till Pilabogatan 8.

Målerifirmor: Upp till fyra samtidiga målerifirmor har funnits i Smålands Anneberg.

Badhuset låg där fd. Ecotapeters kontor finns och där idrottsplatsen låg i början av 1900-talet.

Småskolan för klasserna 1-2 samt salar för gymnastik och slöjd samt lärarbostad låg där Björkliden nu finns vid Solbergavägen / Vässledavägen.

Folkskolan för klasserna 3-6 samt lärarebostad är idag sammanbyggd med Föreningslokalen.

Stationshuset låg vid Järnvägsgatan sydost om Folkskolan. Efter nerläggningen av järnvägen var det bostad åt två familjer.

Kasernerna (hyreshus) låg i centrum vid Torget. Det är nu dels parkeringsplats, dels sopstation.

Föreningshuset låg vid Torget och parallellt med Solbergavägen.

Share