N. Solberga Socken – En film av Linn Austli

Under sommaren 2021 genomförde Norra Solberga hembygdsförening ett filmprojekt. Det resulterade i en liten kort film om vår hembygdshistoria med fokus på Anneberg. Filmen är tänkt att ge dig en grund i vår historia och en push att fortsätta bygga vår gemensamma historia.

Till filmen finns också en pdf som du kan kika på. Här finns fakta samlad på ett lättillgängligt sätt baserad på information som lyfts i filmen. Vår förhoppning är att den kan komma till användning av dig som pedagog som vill arbeta vidare kring filmen. Här på hemsidan kan du också fördjupa dig ytterligare. 


Denna film har finansierats genom leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd.

Share