Föreningen

Norra Solberga Hembygdsförening bildades den 22 februari 1949 på initiativ av dåvarande
komministern i Norra Solberga socken, Martin Hjelte.
Det sammankallade mötet valde föreningens första styrelse, som fick följande utseende:

 Ordförande Martin Hjelte
 Kassör Simon Leander, Ormaryds By
 Sekreterare Eskil Henriksson, Anneberg
 Övriga ledamöter Erik Ehn, Anneberg
Arvid Isaksson, Blixås
David Pettersson, Långarum
Robert Widfeldt, Solberga

Medlemsavgiften fastställdes till 2 kronor per år.
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar.

Protokollet slutar på följande sätt:
”En hembygdsförening för Norra Solberga socken hade nu kommit till stånd. Må framtiden visa att detta var till gagn för både oss själva och efterkommande”.

Sekr. Eskil Henriksson                            Justerat: Erik Ehn

Share