Amerikaresan

 

Den som på 1870-talet skulle resa till Amerika hade mycket att bestyra med förberedelserna. Matsäcken var inte minst viktig. När August i Kättstorp på vintern 1879 skulle resa, brände han av buteljer för att packa i matvaror och medicin mot sjösjukan. I en lade han ”krösamos” och i en annan sönderskuren sill. Det skulle han ha att pigga upp sig med, om han blev sjösjuk. Brännvin och cognac saknades inte heller för samma ändamål. Det var vanligt att resenärerna skaffade sig en särskilt stor matsäckskorg, och en sådan köptes hos en korgmakare i Nässjö. Komna till Nässjö skulle de flesta resenärerna upp i samhället och köpa sig bleckkärl till att taga maten uti på båten. Var och en skulle hålla sig med en form och en sked och sådana särskilt tillverkade för ändamålet såldes av plåtslagare Malmqvist. Det var mycket kallt den vintern, som August reste, och när de kommo till Göteborg, var sjön frusen, så både gods och passagerare måste transporteras på släde på isen omkring 3 mil utåt sjön, innan de nådde båten. Isbrytare voro okända. (Far omtalat den 14 januari 1923).

 

Amerikabrev. Liverpool den 12 dennes – – – Vår resa den har gått ganska bra hela vägen, för vi hade så vackert väder på sjön, så jag har ej känt mig illamående en enda gång, men det är många som varit sjuka, och det har varit så trångt på båten. Om du finge se vilka massor av folk, så skulle du hisna. Vi steg på båten kl. 12 den 7 dennes och vi kom till Hull kl. 1 den 9. Där fick vi vara på båten till kl. 8 den andra dagen. Jag har ej upplevt någon sådan söndag i Sveden. Sedan fick vi stiga på tåget kl. 2 och kom hit kl. 8 på kvällen. Jag kan ej tala om vad jag har sett, för det är så mycket, så jag hade att skriva i 8 dagar – – -.

 

North Bend den 19/11 – – – – Jag har hälsan och mår bra och jag ångrar ej att jag har rest hit, för här är ej så farligt som många sade innan jag reste. Det värsta var på sjön för det var så stark storm. Det var ej någon av besättningen, som hade varit ute i sådan storm förut. Vi blev sjödrivna en hel natt, så kaptenen trodde ej att det fanns någon hjälp till räddning. Det såg allt betänkligt ut. Men Herren är trofast. Han ville ej att någon skulle förgås utan att var och en omvänder sig och lever. Och det var allt hans mening att han ville visa oss ett exempel att om han ej hade stillat stormen, så hade säkerligen mången gått förlorad, för ibland så många hade ej alla varit lyckliga. Vi var tillsammans 2 000 ombord, så det var ej så liten skara. – – – Jag vill ej tillbaka till Nässjö. – – – Vi har allt bra varmt, men vi är under tak, så vi har skugga jämt. Vi har ej så strängt arbete för vi plockar rör i en vals, som pressar dän sockret och det pressas ut 100 tunnor för varje dag. Så det är ej så lite att se emot vad vi fick av fru Ekman i Nässjö. Och vi har det riktigt bra med maten här, men ej så bra som hos farmarna. Till frukost får vi kött och fläsk och bönor och sedan får man dricka så mycket kaffe man vill och sockret det behöver man inte taga i nypan på någon utan om man vill taga ett eller ett par skålpund, så får man. Till middag får vi ris, kött och fläskpudding, soppa samt kaffe. Till kvällsvard får vi potatis, kött, smör, kaffe och bröd. Allt brödet är vetebröd, så det är allt skillnad här och i Nässjö. – – –

Tecknat vänligen J. A. Johansson. Min adress är J. A. Blomberg          North Bend, Plantation Foster                                                     P. O. Lousiana   U.S.A.

 

South Bend den 5 juli. – – – – Du beder att du skall få veta vad jag gör. Mitt mesta arbete har varit att fanera fronten eller lådförstycke. Det skulle bliva två av samma bit och det fanerade jag somma dagar mellan 9 och 10 hundra förstycken. Du kanske tror att jag ljuger men det är sant. Det är 52 i varje press och så zinkplåt emellan och den värmes och talgas. Och det gjorde jag 19 pressar somma dagar. Jag får även låta dig veta att jag var på en Piknik i går kväll. Och att det var så mycket folk, så det var alldeles förfärligt. Det kastades så mycket med raketer och det påstås att det inte skjutes upp så mycket krut på ett helt år i hela Sverige som de skjuter upp i Amerika den 4 juli och det tror jag nästan. Det small nästan jämt hela dagen. Det är den största Jubeldag de har i Amerika. Du bad att jag skulle skriva huru vi har det med Guds Ord. Det kan jag inte få rum med. Här är mycket varmt. Här har varit omkring 100 grader och det är mycket skall du tro. En kär hälsning från mig till dig. Si Guds lamm som borttager världens synder.

Din broder Carl.         Min adress är Mr C. A.Nilsson                                                   South Bend Indiana                                                   Box 341 Northamerika

Share