Stenindustri

Solberga Stenhuggeri

Drygt 300 m nordost om järnvägsstationen i Solberga var ett stenbrott i bruk från 1912 och fram till andra världskriget.
Här bröts under ledning av stenhuggare J. G. Svensson röd granit som fick stor användning för byggnadsändamål. I exempelvis Nässjö stadshus har man använt stora mängder solbergagranit. Norra Solberga nya kyrka byggdes också av granit från Solberga. Materialet skulle även användas till Hitlers planerade enorma segermonument, men världshändelserna tog som bekant en annan vändning.

Solberga Stenhuggeri där man bröt röd granit. Foto från 1916.
Share