Byggnationen av Annebergs Skola

Fabrikör Eric Widfeldt dokumenterade i slutet av 1950-talet byggnationen av Annebergs Skola. Filmen inleds med en 3 minuter lång introduktion signerat Fabrikören själv. Introduktionen består av ett ljudspår, själva filmen börjar efter cirka 3 minuter. Tack till Mats Annell och Gunnar Ekermo för filmmaterialet!

Share