Gustav i Ranglaryd – En solbergabondes tillbakablick

Nedtecknat av Gustav Karlsson, Ranglaryd.

Gustav i Ranglaryd var ingen dussinmänniska utan ett snille som få. Tystlåten och beskedlig men mera begåvad än många andra.

Gustav Karlsson föddes på gården Ranglaryd i Norra Solberga den 12:e juli 1890. Gustav betraktades som ett riktigt snille och uppfann tidigt ett antal maskiner på gården, som utnyttjade både vattenkraft och batterilagring av energi. Han spelade en viktig roll i att bevara Norra Solbergas historia genom att skriva ner dels minnen, men också historier som han fått berättat för sig. Berättelserna samlade han under titeln “En solbergabondes tillbakablick” daterat den 7:e augusti 1963.

Gustav avled den 1:e mars 1976, då 85 år gammal.

Share