Karta över uppmärkta platser

Nedanstående karta över Norra Solberga socken visar lägena för de olika platser, huvudsakligen torp och backstugor som Hembygdsföreningen har märkt upp med skyltar. På skyltarna finns namn och årtalsuppgifter. De utvalda platserna har varit bebodda under längre tid. Många torp återstår och ambitionen är att efterhand fortsätta uppmärkning av återstående platser.
Klicka på resp. namn i förteckningen nedan för att få enbart historik över resp. boplatser. Här finns även samlad historik över alla uppmärkta platser.
Klicka på kartans markering för att få en mera exakt kartbild över torpet samt historik.
Följande platser finns upptagna:

1.  Perstorp
2.  Strömmen
3.  Glömminge Lid
4.  Brännekälla
5.  Gunnarstorp
6.  Hultatorpet
7.  V. Hultstugan
8.  Glömminge krog
9.  Pilabo
10.  Pilabo kvarn
11.  Gnobo (Nybo)
12.  Glädjen
13.  Skrämman
14.  Norsholmen
15.  Sjöstorp
16.  Lomhemmet
17.  Sandstorp
18.  Hillersbo
19.  Qvarnagården
20.  Långkärret
21.  Grimsbergs krog
22.  Hovet
23.  Grimsbergs Lid
24.  Näbbhult
25.  Gisseberg
26.  Hallebo
27.  Vasslösa
28.  Höjden
29.  Gladhem
30.  Västorp
31.  Mantorp
32.  Gåvetorp
33.  Lyckeberg
34.  Kättstorpatorpet
35.  Stenklämman
36.  Hammarsberg
37.  Svältan
38.  Holmasågen
39.  Kullatorpet
40.  Madstugan
41.  Ljungholmen
42.  Ledet (Kortebo)
43.  Norrhemmet
44.  Tallholmen
45.  Mostorp
46.  Bänarps Soldattorp
47.  Paradis
48.  Bänarps krog (Stubben)
49.  Östorp
50.  Göljaryd
51.  Äskhultamålen

Share