Styrelsen

Ordförande: Robin Björk
Vice Ordförande: Marcus Brodd
Sekreterare: Jennie Lagerström
Kassör: Mona Antonsson
Ledamöter: Robert Scholander
Simon Södergren
Sven-Åke Axelsson
Daniel Fjällrud
Kjell Karlsson
Suppleanter: Mattias Bardh
Maja Arvidsson
Share