Styrelsen

Bild på styrelsen
Med början bakre raden från vänster: Marcus Brodd, Herman Södergren, Mattias Bardh, Simon Södergren, Ingemar Gustafsson, Mona Antonsson, IngaLill Gustafsson, Madeleine Karlsson, Sven-Åke Axelsson

 

Ordförande: Herman Södergren
Vice Ordförande: Marcus Brodd
Sekreterare: Magnus Torby
Kassör: Mona Antonsson
Ledamöter: Jennie Lagerström
Simon Södergren
Sven-Åke Axelsson
Robin Björk
Kjell Karlsson
Suppleanter: Mattias Bardh
Daniel Fjällrud

 

Share