Register över ortsnamn

Ortsnamn i Norra Solberga socken

Här följder ett register som omfattar namn på bebyggelse, kultur- och naturobjekt, fornlämningar, kvarnar samt industriella anläggningar m.m. inom Norra Solberga socken. Stamhemmanens och samhällenas namn är skrivna med versaler, ex. ANNEBERG. Inom parantes anges alternativa benämningar på platsen men också på stamhemmanet, om flera ställen bär samma namn.
Förkortningar: HT=husartorp, RT= ryttartorp, ST=soldattorp.

Under soldattorpens namn återfinns personuppgifter för resp. torp.
Se karta!
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K   L  M  N  O   P   Q  R  S  T  U  V  W  Å  Ä  Ö

Ryttare- och husartorpen   Soldattorpen

A

Anderstorp (Grimsberg)
Anderstorp (Lilla Fåglehult)
ANNEBERG
Anneberg-Ormaryds Järnväg

Annebergs Missionshus
Annebergs Tegelbruk

Annebergs Tändsticksfabrik
Ann-Maries stuga
Aspelund (Äspelund)

Upp

B

Backen
Backstugan vid Danstorps kvarn
Backstugan (Hults Norrgård)
Backstugan (Karstorp)
Backstugan vid Måla kvarn
Backstigan (Norra Vibäck)
Banvaktsstugan, Hatten
Banvaktsstugan, Håknarp
Banvaktsstugan, Luttersjö
Bellmanstenen
Berget
Berghem
Bergholm
Berglunda
Björkeberg
Björkehagen
Björkelund (Glömminge)
Björkelung (Lönås)
Björkelund (Näs)
Björkenäs (Mårdabo)
Björkhaga
Björkhagen
Björkholmen (Bollebo)
Björkholmen (Knapparp)
Björkholmen (Älmeshult)
Björkstugan
Björnavången
BLANKEFALL
Blankefallsgölen
Blankefalls hållplats
Blankefalls Ryttaretorp
Blankefallstorpet
Blarrebo (Carlstorp)
BLIXÅS
Blixåsstugan
Blåsten
Boaskogsgölen
Boastugan
Bojebo
Bokdungen
Bokdungens hållplats
Bokelund
Bokhata (Kättstorps HT)
BOLLEBO (Bållebo)
Bollebo kvarnar
Bollebo Soldattorp
Bollebotorpet
Boolyckan
Boån
Brabo
BRANTEBERG
Brantebergsgölen
Brantebergs husbehovskvarn
Brantebergstorpet
Broa
Broakärret
Bronsåldersgravarna
Brostugan
Brunnshagen
Brunnsängen
Bråna vad
Brånstorps kvarn (Flisby)
Brännekälla (4)
BUCKHULT
Buckhulta lind
Buckhultatorpet
Buckhults ByggetBuckhults kvarn
Buckhults Soldattorp
Buren
Buskebo
Byelund
Bygget (Buckhult)
Bygget (Grimsberg)
Bygget (Hyltan)
Byggets kvarn (Lassa kvarn)
Bållebo se Bollebo
Bäckaskog (Anneberg)
Bäckaskog (Solberga)
Bäcken (Knapparp)
Bäcken (N. Vibäck)
BÄNARP
Bänarps göl
Bänarps husbehovskvarn
Bänarps krog (Stubben) (48)
Bänarps Soldattorp N:o 123 (46)
Bänarpstorpet

Upp

C

Caesars torp (V. Hultstugan)
Carlberg
Carlstorp
Cathrinelund (Knapparp)
Catrinelund (Muntarp)
Christineberg

Upp

D

Dalen
Dammagärdet
Dammen (Ormaryd)
DANSTORP
Danstorpetorpet
Danstorps kvarn
Danstorps kvarnstuga
Danstorps missionshus
Danstorps smedja
Danstorps Soldattorp
Domarringen (Holma)

Dunder
Dungen
Dyevad

Upp

E

Ekholmen (Marietorp)
Ekholmen (Näs)
Elmeshult se Älmeshult
Elmeshults Bygget
Elmeshults Sågen
Elmeshults Södergård
Elmeshultstorpet
Emaus
Emme källa
Emån (Gisshultaån)
Enefällan
Eriksberg (Grindstugan)
Eriksberg (Stensberg)
Eskholmen se Äskhult
Espelund se Äspelund

Upp

F

Fagra Ström (Fagrafors)
Fallagölen
Fattigstugan
Fiegölen
Fiestugan (Lilla Oron)
Finska lyckan
Fiskarehemsstugan
Fiskarekallgårn
Flisbysjön
Fogelängen
Foglehult se Fåglehult
Forshem
Fredriksborg
Fredriksdal
Fridaholm
Fridhem (Buckhult)
Fridhem (Danstorp)
Fridhem (Knapparp)
Fridhem (Kättstorp)
Fridhem (Ormaryd)
Fridhem (Påskarp)
Fridhem (Vässleda)
Fräs igen (Snytet)
Fågelängen
FÅGLEHULT
Fåglehult Lilla
Fåglehult Stora)
Fåglehults kvarnar
Fällan (Ormaryd)
Fällan (Vässleda)
Fällebo
Förnäs
Förpantningslyckan
Förtennarekallgården

Upp

G

Gastaberget
Gatustugan
GIMMARP
Gimmarpsstugan
Gisseberg (25)
GISSHULT
Gisshultasjön
Gisshultaån
Gisshults kvarn
Gisshults Tändsticksfabrik
Gjerdesslottan
Gjershemmet (Jershemmet)
Gladhem (29)
Glahytt (Marielund)
Glädjen (Perstorp) (12)
GLÖMMINGE (Glimminge)
Glömminge brännvinsbränneri
Glömminge by
Glömminge Krog (8)
Glömminge Kvarn
Glömminge Lid
Glömminge Säteri
Glömmingeån
Gnobo (Nybo) (11)
Grahms Torp (Lilla Ärrhult)
Granholmen (Påskarp)
Granholmen (Älmeshult)
Gransbo
Grimmaryd se Grimsberg
GRIMSBERG
Grimsbergs Krog (21)
Grimsbergs Kvarn
Grimsbergs Lid (Lijd)
Grindstugan (Blankefall)
Grindstugan (Glömminge)
Grindstugan (Grimsberg)Grindstugan (Hyltan)
Gripslund
Grybäcken
Grysebäck
Gröndal (Karstorp)
Gröndal (Solberga Säteri)
Gröndal (Stumperyd)
Grötadoppen
GULLARP
Gullarps Tegelbruk
Gullarpstorpet
Gullarps väderkvarn
GUMMARP
Gunnarshem (Gunnarsbo)
Gunnarstorp (Gunnestorp) (5)
Gunnarstorp Lilla
Gunnilstorp
Gyllebo (Gyllebostugan)
Gåvetorp (32)
Gärdsfall (Hjertesfall)
Göljaryd (50)
Göljarydsgölen
Gölkärret
Göratorpet (Åkerslund)

Upp

H

Hafsvik se Havsvik
Hafsvikstorpet
Hagaberg (Hagaborg)
Hagadal
Hagalund (Hult)
Hagalund (Ormaryd)
Hagen
Hallebo (26)
Hammarsberg (36)
Hammarshult
Hammerstorp
HAMNARYD
Hamnaryds kalkbrott
Hamnaryds Krog
Hamnaryds kvarn
Hamnarydssjön
Hamnarydsstugan -torpet
Hattakällan
HATTEN
Hattens husbehovskvarn
Havsberg
HAVSVIK
Havsviks Soldattorp
Henriksberg
Herrängen
Hertingarp
Hesslebo (Hässlebo)
Hillersbo (18)
Hjerpakärret
Hjertesfall (Hjärtesfall)
HOLMA
Holmas husbehovskvarn
Holmas Soldattorp
Holmasågen (38)
Horsadalen
Hovet (22)
HULT
Hultatorpet (6)
Hultet (Buckhult)
Hultet (Kortebo) (Lövhult)
Hultet (Äskhult)
Hultsberg
Hults husbehovskvarnar
Hults Norrgård
Hults Ryttaretorp (Ärrhult)
Hults Soldattorp (Hultatorpet) (6)
Hults Södergård
Hultstugan Västra (7)
Hultstugan Östra (Hultaberg)
Hultåkra
HULU
Hulutorpet (Huletorpet)
Huskvarnaån
HYLTAN
Hyltebygget (Hylte Bygget)
Hyltegölen
Hyltetorpet
Hyltoberg
HÅKNARP
Håknarps husbehovskvarn
Hålet
Häggelund (Ormaryd)
Häggelund (Häggedal) (Södra Äng)
Häggenäs (Karstorp)
Hällebo
Häradsbäcken
Hässlebo (Hesslebo)
Hästsjön
Högalund
Högmannahagen
Höjden (Marietorp)
Höjden (Målen) (28)
Hörafälla

Upp

I

Iggesholm se Jägersholm Ingesberg (Ingsberg)

Upp

J

Jarlalyckan (Västorp)
Jassfall (Gärdesfall)
Jennylund
Jershemmet (Gjershemmet)
Johannesberg (Johannisberg)
Johannesberg (Älmeshult)
Johannesdal (Dalen)
Johanstorp (Fåglehult)
Johanstorp (Älmeshult)
Jonsdal
Jägersholm

Upp

K

Kajefällan
Kakelöse kulle
Kallgårn
Kalvafällelycka
Karlsborg
Karlslund
KARSTORP
Karstorpetorpet
Karstorps kalkbrott
Karstorps Ryttaretorp
Karstorpsstugan
Katrineholm
Katrinelund (Skrikebo)
Kattbäcken
Kidö (Kijö)
Klintegölen
Klippet
Klockarehem
Klockarestugan
Klocketäppan
Klovehall
Klämma se Stenklämma
KNAPPARP
Knapparp Stora (Norra)
Knapparp Lilla (Södra)
Knapparps Kvarn
Knapparps sågverk
Knapparps Tegelbruk
Knapperup
Knappevad
Knutstorp (Blankefalls HT)
Knåpet (Knopet)
KOLSTORP
Kongsjö se Kongsryd
Kongsjöstugan
Kongsjösågen
KONGSRYD
Kongsryds husbehovskvarn
Korpral Parks stuga
Korset
Kortebo (Ledet)
Krafshult (Blarrebo)
Krafzebro (Kratsebro)
Kranens (Krana)
Kratsebro
Kretelen
Kringelgölen
Kringelmaden
Kristineberg (Christineberg)
Kristinelund
Krogen (Glömminge)
Krogen (Stubben, Bänarp)
Krogen (Grimsberg)
Krogen (Sjöholmen, Hamnaryd)
Kruttlan (Uddhult)
Kråketall (Tallen)
KULLA
Kulla Knektetorp
Kullastugan
Kullatorpet (Björkhagen) (39)
Kullen
Kungsgravarna
Kungshögarna (Bronsåldersgravarna)
Kvarnstugan (Ormaryd)
Kvarnstugorna (Hult)
Kvarnängsgärdet
Kv se även Qv
Kyrkdammarna
Kyrkskolan
Kyrön
Kållstorp (Kållshult)
Kålstorpa Ängen
Källekärret
Källelund
Källetomten
Källåsen Hult
Källåsen (Kjellås, Älmeshult)
Käringahagen
KÄRR
Kärrs husbehovskvarn
KÄTTSTORP
Kättstorpatorpet (34)
Kättstorps Ryttaretorp

Upp

L

LARYD (Laeryd)
Larstorp
Lassa kvarn (Bygget)
Ledet (Långarumsledet) (42)
Ledserydsvadet
Lerbäck
Lid (Li, Grimsberg) (23)
Lid (Lijd, Glömminge Lid) (3)
Lidhem (Lid)
Lie lyckor
Lilla Oron
Lilla Ärrhult
Lillegöl
Lille Skog
Lindesberg
Lindesborg
Lindhem
Lindstorp
Linnastugan
Ljungholmen (Blankefall) (41)
Ljungholmen (Gullarp)
Ljunghult (Målens ST)
Ljungstugan (Kranens)
Ljustorp
Lombhemmet
Lomhemmet (16)
Lomängen
Lopperyd (Målens ST)
Lopperydskärret
Loppevad
Lorentzdal
Lugnet
Lundstorp
LUTTERSJÖ (Luttersryd)
Luttersjöstugam
Lybäcks bro
Lyckeberg Gamla (33)
Lyckeberg Nya (33)
Lyckås (Karstorp)
Lyckås (Kongsryd)
Lyckåsen (Muntarp)
LÅNGARUM
Långarumsgölen
Långarums husbehovskvarn
Långgölen
Långkärret (Långkjerr) (20)
Lönholmen
LÖNÅS
Lövhaga
Lövhagen
LÖVHULT
Lövhult Lilla
Lövhult Stora
Lövhults friluftsgård

Upp

M

Madstugan (40)
Maj-Lisestugan (V. Hultstugan)
Manhem (Mantorpet)
Mantorp (Danstorp) (31)
Mantorp (Fåglehult)
Marieberg
Marielund (Glahytt)
MARIETORP
Marietorps Gästgivaregård
Marietorps Ryttaretorp
Maritorp
Martaängen
Martekällan
Mellangården Danstorp)
Midsommarliden

Mittför (Midför)
Mossen (Måsen)
Mossen Lilla
Mostorp (45)
Mostugan
MUNTARP
Muntarp Norrgården
Muntarp Södergården
Muntarp-Kärrs hållplats
Muntarps Skola
Muntarps Soldattorp (Turlunda)
Måla kvarn (backstuga)
Målagjerdes Qwarn

Målatorpet
MÅLEGÄRDE
MÅLEN
Målens elverk
Målens kvarn
Målens skolhus
Målens Soldattorp
Målens såg
Mårdens eller Mårdabo
Måsehall
Måsen (Måssen, Mossen)
Märradöden
Mörtviken

Upp

N

Nilstorp
Norsholmen
NORRA SOLBERGA KYRKOR
Norra Solberga Kyrkskola
Norra Solberga Medeltidskyrka
Norra Solberga Prästgård
Norra Solberga Socken
Norra Veken
NORRA VIBÄCK
Norra Vibäcks husbehovskvarn
NORRA ÄNG
Norra Ängs husbehovskvarn
Norrby
Norre Gjöl
Norrgården Danstorp
Norrhemmet (Bollebo) (43)
Norrhemmet (Gimmarp)
Norrängskällan
Norsholmen (14)
Norsholmsmossen, -lyckan
Nyatorp (Blankefall)
Nyatorp (Näsastugan)
Nybo (Knapparp)
Nybo (Ormaryd)
Nybroån
Nybygget (Blixås)
Nybygget (Grimsberg)
Nybygget (Havsvik)
Nybäcken
Nydalen
Nyeberg (Örnatorpet)
Nyhagstorpet (Nylycke)
Nyhem
Nyholm (Fåglehult)
Nyholm (Älmeshult)
Nykvarnen (Hamnaryds kvarn)
Nylund (Danstorp)
Nylund (Gummarp)
Nylund (Påskarp)
Nylycke (Nyhagstorpet)
Nyrödslen
Nystorp (Karstorp)
Nystorp (Älmeshult)
Nystorp Lilla
Nystorp (Äskhult)
Nytorp (Boastugan)
Näbbhult (24)
Näbbhultagölen
NÄS
Näsastugan
Nässjö Tändsticksfabrik

Upp

O

Ollebo
Olufstorp
Oppanäs
ORMARYD
Ormaryds Järnvägsstation
Ormaryds Soldattorp
Ormaryds Kvarn och såg
Ormaryds missionshus
ORMARYDS STATIONSSAMHÄLLE
Ormarydstorpet, Ormarydsstugan
Ormarydz Sågen (Holmasågen)
Oron
Oron Lilla
Orrakullen (Påskarp)
Orrakullen (Vässleda)
Ottoagården

Upp

P

Packaretorp (Packarp)
PACKARP
Pallarp
Paradis (47)
Paradiskärret
Perastugan (Rosenlund)
Persbo
Perstorp (Blixås)
Perstorp (Knapparp)
Perstorp (Luttersjö) (1)
Petersborg (Grimsberg)
Pettersborg (Älmeshult)
PILABO (9)
Pilabo hammarsmedja
Pilabo kvarn (10)
Pilabo oljeslageri
Pilabostugan
Pinan
Pipobodhe
Plåten
Plåterna
Porsgölen
Porsmaderna
Portlyckan
Postkulla
PÅSKARP
Påskaretorpet
Påskarps husbehovskvarn
Påskarps Ryttaretorp
Pärstorp se Perstorp

Upp

Q

Q se även under K
Qvarnagården (19)
Qwarna Täppa
Qvarnen  se Kvarnen
Qvarnstugan under Äskhult
Qvistorp (Glömminge)
Qvistorp (Karstorp)
Qvistorp (Älmeshult)
Qvistorps Göl (Fallegölen)

Upp

R

Ranglaryd
Ranglaryds skola
Ranglarygg (Ragneryd)
Raske Backe
Riga
Rosenborg
Rosendal (Muntarp)
Rosendal (Målen)
Rosenlund (Blankefall)
Rosenlund (Hatten)
Rosenlund (Kongsryd)
Rosenlund (Muntarp)
Rydaholm
Ryggen (Ranglaryd)
Ryssa Lycka
Ryssebo
Rådsberget (Råsberget)
Råholmen
Rödjekärret
Rödjelund
Röstorp

Upp

S

Sændewiik
Sandholmen
Sandkullen
Sandstorp (17)
Sandåker (Sandåkra)
Sandåsen (Nybygget)
Sankta Valborgs kapell
Sevedstorp
SJUNNARYD
Sjunnarydssjön
Sjunnaryds skola
Sjunnarydstorpet
Sjättingen
Sjöaberget
Sjöholmen (Hamnaryds Krog)
Sjöstorp (Havsvik) (15)
Sjöstorp (Knåpet, Vässleda)
Sjöstugan
Skaven (Skaveskogen)
Skavevägs sten
Skavåsen (Nyatorp)
Skogsleds Bro
Skogsvik (Näs)
Skogsvik (Älmeshult)
Skomakaretorpet
Skrikebo (Katrinelund)
Skråfvet (Gunnarshem)
Skrämmagölen
Skrämman (13)
Skuggan
Skurrelund
SKÅNGESBO
Skångesbo Undantagsstugan
Slaghryd
Släpet
SLÄTHULT
Släthults Kalkugn
Smedhemmet
Smedstugan
Smålands Anneberg
SNAREBO
Snarebo husbehovskvarn
Snelleberget (Smälleberget)
Snickarehemmet
Snippen
Snorluvagölen (Fiegölen)
Snytet
Sockenmagasinet
Sockenstugan
Sola (Tegnérs Sola)
Solbacken
Solberga Järnvägsstation
Solberga Missionshus
SOLBERGA STATIONSSAMHÄLLE
SOLBERGA SÄTERI
Solbergatorpen
Solberga Trädestillationsanl.
Solhem
Spånshult (Spångshult)
Steenpackatorp
Stenklämman (35)
Stensberg (Anneberg)
Stensberg (Hyltan
Stensberg (Målen)
Stensborg
Stensnäs
Stenstorp
Sticket
Stjerneberg (Stjärneborg)
Stockoset
Stora torp
Strömmen (Strömstorp) (2)
Strömsberg
Stubbarp (Påskarps RT)
Stubbatorp
Stubben (Bänarps Krog)
Stubbetorp
STUMPERYD
Stumperyds kvarn o sågverk
Svarte bäck
Svartån
Svartåns källa
Svensbo
Svenshult (Hultet)
Svenstorp (Buckhults ST)
Svenstorp (Gisshult)
Svenstorp (Glömminge)
Svenstorp (Luttersjö)
Svenstorp (Kidö) (Äskhult)
Svinavallen
Svältan (37)
Svänsbo (Svensbo)
Sågen (Ämeshult)
Sågstugan
Sännavadet
SÖDRA VIBÄCK
Södra Vibäcks husbehovskvarn
SÖDRA ÄNG
Sörby
Sötestubbe (Bänarps Krog)

Upp

T

Tallen
Tallholmen (44)
Taskevad (Knappevad, Hult)
Taskevad (Knapparp)
Tegelstugan
Tegnérs Sola
Tigerholmen
TILREMÅLEN (Tildremålen)
Tjuvakulla
Tjäremon
Tobiestugan
Tokatorp
Tomten
Torlunda (Turlunda)
Tornby
Torparegärdet
Torpåkern
Torpängen
Torrgölen
Trehörningsgölen
Träleborgslyckan
Tubbastuvam (Tobiestugan)
Tullen
TURLUNDA
Turlundakärret
Tvistetallen
Tyskabo (Tyskabolet)

Upp

U

Udden
Uddhult (Kruttlan)
Uincka (Vinkan)
Upphem (Opphem)
Urberget

Upp

V, W

Wæro Ström
Vallalyckorna
Vallnäs
Vantarps Kvarn (Flisby)
Vasslösa (27)
Vattn-Lösa torp
Wedbo Solberga
Vedstorp (Västorp)
Werden (Wäla)
Vessleda (Vesselda) se Vässleda
Vestorp se Västorp
VIBÄCK
VIBÄCK NORRA
VIBÄCK SÖDRA
Wibäckstorpet
Villa Alberti
Villa CoronaVinglebo
Vinkan
Vittingsberget (Vittingen)
Wåkabäcken
Väderkvarnskullen
Wäla (Werlden)
Wärldalyckorna
Wärldaängen
VÄSSLEDA
Vässleda husbehovskvarnar
Vässleda Norrgård
Vässleda Ryttaretorp
Vässleda Södergård
Vässledasjön
Vässledastugan (Wessleda-)
Vässledatorpet
Västorp (Blankefall)
Västorp (Danstorp) (30)
Westorp (Kättstorp)
Västtorp (Påskarp)
Västorp (Skångesbo)
Westorp (Vässleda)
Västra Öen

Upp

Å

Åkerslund (Buckhult)
Åkerslund (Hult)
Åkerslund (Karstorp)
Åkerslund (Lövhult)
Ånhult (Klippet)
Åsasjön
Åsen
Åstugan (Madstugan)

Upp

Ä

Älghyttan
Älingabäcken
ÄLMESHULT (Elmeshult)
Älmeshultasjön (ÄlmeneSiön)
Älmeshults husbehovskvarn
Älmeshults Ryttaretorp
Älmeshults Soldattorp
Älmeshults sågverk
ÄNG
ÄNG NORRA
ÄNG SÖDRA
Ängegölen
Ängen (Hyltan)
Ängen (Älmeshult)
Ärrhult
Ärrhult Lilla
Äskenäs
Äskholmen se Äskhult
Äskholmstorpet
ÄSKHULT
ÄSKHULTAMÅLEN  (51)
Äskhults husbehovskvarn o såg
Äskhults kvarnstuga
Äskhults tegelbruk
Äspelund (Aspelund)
Äspelund (Ormaryd)

Upp

Ö

Öen
Önebäck (Önnesump)
Örebro
Öringe
Östinstorp
Östorp (Buckhult)
Östorp (Östinstorp) (Bänarp) (49)
Östorp (Påskarp)
Östra Hultstugan (Hultaberg)
Östregården (Hamnaryd)
Övre Näs (Oppanäs)

Upp

Ryttare- och husartorpen

N:o 41 Vässleda Södergård
N:o 42 Vässleda Norrgård
N:o 43 Påskarp
N:o 44 Älmeshult
N:o 45 Karstorp
N:o 46 Marietorp
N:o 47 Kättstorp
N:o 48 Blankefall
N:o 49 Hult

Upp

Soldattorpen
Under soldattorpens namn återfinns personuppgifter för resp. torp.

N:o 117 Älmeshult
N:o 118 Hult
N:o 119 Danstorp
N:o 120 Havsvik
N:o 121 Buckhult
N:o 122 Ormaryd
N:o 123 Bänarp
N:o 124 Holma
N:o 125 Målen
N:o 126 Muntarp
N:o 127 Bollebo

 

Källa:  Norra Solberga Bygd och folk

 

Share