Glasplåtar från Wiklunds foto i Nässjö

Bilderna kommer ursprungligen från Wiklunds foto i Nässjö.

Hembygdsföreningen har endast namn på dem som beställt bilderna.
Om du vet vilka personerna på fotona är eller har ytterligare upplysningar om bilderna, kontakta vänligen N. Solberga Hembygdsförening via
info@solbergahembygd.se