Blomstervandring

Under 2007 gjorde Ingemar Gustafsson i Solberga en grundlig inventering av de växter som finns vid hembygdsgården.
Han fann där mer än 150 olika arter och här kan du se hans fina fotografiska redovisning.

Share