Tack vare Mats Annell och Gunnar Ekermo har föreningen fått tag på filmat material som dokumenterar byggandet av Annebergs Skola. Filmen, som är i två delar, hittar du här: https://www.solbergahembygd.se/bildarkiv/filmer/byggnationen-av-annebergs-skola/

Share

Lyssna på ett intressant samtal om bygden kring Hults Södergård, inspelat av Lennart Grahm, delvis i smyg kring 1960. Samtalet och en transkribering hittar du här.

Share

Nu finns ytterligare en artikel signerad Börje Svanberg publicerad, och denna gång handlar den om tiden då Annebergsgården var pensionat. Läs mer här

Share

Nu finns den avslutande tredje delen av Börje Svanbergs artikel om uppväxen i Anneberg publicerad, ni hittar den här: https://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/sa-var-det-en-gang-1935-1955-del-3/

Share

Nu finns den andra intressanta delen av Börje Svanbergs artikel publicerad, ni hittar den här:https://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/sa-var-det-en-gang-1935-1955-del-2/

Share

En ny intressant artikel av Börje Svanberg är publicerad – den behandlar hur samhällets utveckling speciellt inom kultur finansierades, men även hur grundläggande social trygghet tillhandahölls. Läs här: https://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/annebergs-arbetares-besparingsfond-1881-1978/

Share