Nya artiklar om Anneberg av Börje Svanberg

Hembygdsföreningen har av Mikael Svanberg, filosofie doktor och universitetslektor, fått en mängd material som vi nu väljer att pö om pö publicera delar av. Fokus för det publicerade materialet ligger på Annebergs 1900-talshistoria, och artiklarna är sammanställda och författade av Mikaels far Börje Svanberg. Börje föddes 1935 i Anneberg, är ett känt namn i trakten, och levde hela sitt liv i Anneberg och Ormaryd och orterna runtomkring.

Föreningen vill rikta ett stort tack till Mikael för det intressanta materialet som efter publicering kommer att finnas tillgängligt i sin helhet i föreningens arkiv.

De första artiklarna hittar du här: https://www.solbergahembygd.se/personer/artiklar-av-borje-svanberg/

Share